Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej Mennica Polska Spółka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł metalowy

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 774 322 000 PLN
 •   Zysk netto 35 251 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.72 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 790 600 000 PLN
 •   Aktywa 800 264 000 PLN
 •   Zatrudnienie 444 osób

Struktura akcjonariatu • 49% - Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi
 • 7% - ING OFE
 • 7% - OFE PZU „Złota Jesień”
 • 6% - Joanna Jakubas
 • 31% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Zambrzycki prezes zarządu 0 0% Tak
Katarzyna Iwuć członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Zbigniew Jakubas przewodniczący rady nadzorczej 25 180 270 49.04% Tak
Piotr Osiecki członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Piotr Sendecki wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jan Woźniak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Mirosław Panek członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Paweł Brukszo członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Felbur członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz