Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł materiałów budowlanych

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 41 745 000 PLN
  •   Zysk netto 4 478 000 PLN
  •   Zysk na akcję 1.66 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 37 800 000 PLN
  •   Aktywa 29 951 000 PLN
  •   Zatrudnienie 75 osób

Struktura akcjonariatu  • 61% - Piotr Sikora
  • 21% - Andrzej Zdanowski
  • 9% - Adam Sikora
  • 9% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Sikora prezes zarządu 1 646 821 60.99% Tak
Krzysztof Koroch wiceprezes zarządu 291 0.01% Nie
Jacek Zieziulewicz wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Mariusz Adamowicz przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Mieszko Parszewski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Mariusz Sikora wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Koroch wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Arkadiusz Mielczarek członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Sikora wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz