Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej MCI CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Finanse inne

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 0 PLN
  •   Zysk netto 121 463 000 PLN
  •   Zysk na akcję 1.94 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 711 080 000 PLN
  •   Aktywa 1 397 711 000 PLN
  •   Zatrudnienie 17 osób

Struktura akcjonariatu  • 53% - Alternative Investment Partners Sp. z o.o. (kontrolowane przez Tomasza Czechowicza)
  • 6% - Quercus TFI S.A.
  • 41% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Czechowicz prezes zarządu 32 884 682 53.23% Tak
Ewa Ogryczak wiceprezes zarządu 17 575 0.03% Tak
Cezary Smorszczewski prezes zarządu 0 0% Nie
Wojciech Marcińczyk wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Tomasz Masiarz członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Hubert Janiszewski przewodniczący rady nadzorczej 1 467 ~0% Tak
Stanisław Kluza członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Dorota Lange-Socha członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Czapski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Obłój członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jarosław Dubiński członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Grzegorz Warzocha członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MCI CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz