Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej MBANK SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Banki

Indeks giełdowy: WIG-20 WIG-30 WIG-BANKI

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 5 094 432 000 PLN
  •   Zysk netto 1 304 128 000 PLN
  •   Zysk na akcję 30.82 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 13 263 020 000 PLN
  •   Aktywa 123 523 021 000 PLN
  •   Zatrudnienie 6 540 osób

Struktura akcjonariatu  • 69% - Commerzbank AG
  • 5% - ING OFE
  • 26% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Cezary Stypułkowski prezes zarządu 6 784 0.02% Tak
Przemysław Gdański wiceprezes zarządu 4 689 0.01% Tak
Joerg Hessenmueller wiceprezes zarządu 1 254 ~0% Tak
Lidia Jabłonowska-Luba wiceprezes zarządu 818 ~0% Tak
Jarosław Mastalerz wiceprezes zarządu 818 ~0% Tak
Hans-Dieter Kemler wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Cezary Kocik wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wiesław Thor członek rady nadzorczej 2 192 0.01% Tak
Thorsten Kanzler członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Wierzbowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Teresa Mokrysz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Waldemar Stawski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Agnieszka Słomka-Gołębiowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Andre Carls członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Maciej Leśny przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Stephan Engels członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Stefan Schmittmann członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Martin Zielke wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Martin Blessing członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MBANK SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz