Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Finanse inne

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 161 636 000 PLN
 •   Zysk netto 43 059 000 PLN
 •   Zysk na akcję 6.41 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 383 040 000 PLN
 •   Aktywa 1 759 796 000 PLN
 •   Zatrudnienie 162 osób

Struktura akcjonariatu • 16% - Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A.
 • 14% - AEGON OFE
 • 13% - MetLife OFE
 • 10% - Aviva OFE Aviva BZ WBK
 • 47% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Krzysztof Kawalec prezes zarządu 89 897 1.34% Tak
Grzegorz Grabowicz wiceprezes zarządu 55 916 0.83% Tak
Rafał Karnowski członek zarządu 30 935 0.46% Nie
Urban Kielichowski członek zarządu 24 073 0.36% Tak
Rafał Karnowski prokurent 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Krupa członek rady nadzorczej 127 580 1.90% Tak
Aleksander Baryś członek rady nadzorczej 515 0.01% Tak
Paweł Brukszo wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jan Czeczot członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Stępniak przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Krzysztof Kaczmarczyk członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marek Kołodziejski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Karol Żbikowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Krzysztof Burnos członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz