Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej MABION SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł farmaceutyczny

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 2 733 200 PLN
 •   Zysk netto -4 596 800 PLN
 •   Zysk na akcję -0.41 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 524 070 000 PLN
 •   Aktywa 193 546 900 PLN
 •   Zatrudnienie 69 osób

Struktura akcjonariatu • 19% - Twiti Investments Ltd.
 • 12% - Polfarmex S.A.
 • 9% - Amathus TFI S.A
 • 8% - Generali OFE
 • 7% - Glatton Sp. z.o.o. (spółka zalezna od Maciej Wieczorka)
 • 6% - Celon Pharma S.A. (spółka zależna od Macieja Wierczorka)
 • 39% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Maciej Wieczorek prezes zarządu 1 434 876 12.86% Tak
Artur Chabowski członek zarządu 29 649 0.27% Nie
Sławomir Jaros członek zarządu 0 0% Tak
Jarosław Walczak członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Robert Aleksandrowicz przewodniczący rady nadzorczej 2 271 457 20.36% Tak
Artur Chabowski członek rady nadzorczej 29 649 0.27% Nie
Tadeusz Pietrucha członek rady nadzorczej 20 005 0.18% Tak
Tomasz Jasny członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Nowak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Bogdan Manowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Grzegorz Stefański członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki MABION SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz