Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł lekki

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 240 250 000 PLN
  •   Zysk netto 2 633 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.02 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 90 690 000 PLN
  •   Aktywa 357 410 000 PLN
  •   Zatrudnienie 1 034 osób

Struktura akcjonariatu  • 28% - Silver Hexarion
  • 5% - Jacek Łukjanow
  • 67% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marcin Kubica prezes zarządu 175 889 0.16% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Paweł Kois przewodniczący rady nadzorczej 225 579 0.21% Tak
Łukasz Litwin członek rady nadzorczej 60 786 0.06% Tak
Paweł Litwin członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Zygmunt Politowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Janusz Cegła wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz