Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Informatyka

Indeks giełdowy: WIG-INFORMATYKA

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 28 744 000 PLN
  •   Zysk netto 3 704 000 PLN
  •   Zysk na akcję 1.14 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 11 800 000 PLN
  •   Aktywa 33 320 000 PLN
  •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu  • 31% - Grzegorz Siewiera/SG Invest
  • 14% - Piotr Kraska/Yavin Limited
  • 55% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Siewiera prezes zarządu 1 000 000 30.67% Nie*
Michał Czwojdziński członek zarządu 16 000 0.49% Nie
Bartłomiej Grduszak prezes zarządu 0 0% Tak
Henryk Nester członek zarządu 0 0% Nie
Janusz Bąk prezes zarządu 0 0% Nie
* Osoba, która zasiadała w zarządzie spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Siewiera przewodniczący rady nadzorczej 1 000 000 30.67% Tak
Krzysztof Wolski członek rady nadzorczej 1 000 0.03% Tak
Piotr Kardach członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Kurkowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Grzegorz Kwiatkowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jacek Grzywacz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marek Michna przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz