Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej LPP SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel detaliczny

Indeks giełdowy: WIG-20 WIG-30

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 5 130 353 000 PLN
  •   Zysk netto 351 320 000 PLN
  •   Zysk na akcję 193.87 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 10 171 980 000 PLN
  •   Aktywa 3 565 169 000 PLN
  •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu  • 11% - Forum TFI SA
  • 10% - Jerzy Lubianiec
  • 10% - Marek Piechocki
  • 69% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marek Piechocki prezes zarządu 175 498 9.60% Tak
Jacek Kujawa wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Hubert Komorowski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Piotr Dyka wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Przemysław Lutkiewicz wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Sławomir Łoboda wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jerzy Lubianiec przewodniczący rady nadzorczej 175 000 9.60% Tak
Krzysztof Olszewski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Maciej Matusiak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Olejniczak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Dariusz Pachla członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Krzysztof Fąferek członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki LPP SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz