Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł tworzyw sztucznych

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-DIV

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 408 654 000 PLN
 •   Zysk netto 89 064 000 PLN
 •   Zysk na akcję 1.42 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 473 930 000 PLN
 •   Aktywa 662 723 000 PLN
 •   Zatrudnienie 1 425 osób

Struktura akcjonariatu • 28% - Leszek Sobik
 • 16% - Krzysztof Moska
 • 16% - Paravita Holding Limited
 • 11% - Nationale – Nederlanden OFE
 • 5% - Aviva Investors Poland TFI S.A.
 • 24% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wojciech Hoffmann prezes zarządu 454 802 0.84% Tak
Radosław Muzioł członek zarządu 7 000 0.01% Tak
Barbara Trenda członek zarządu 3 000 0.01% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Adrian Moska członek rady nadzorczej 54 000 0.10% Tak
Janusz Malarz przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Halina Markiewicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Borys Synytsya członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Zbigniew Rogóż wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz