Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Deweloperzy

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-DEWELOPERZY

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 449 861 000 PLN
 •   Zysk netto 108 932 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.24 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 796 650 000 PLN
 •   Aktywa 2 890 885 000 PLN
 •   Zatrudnienie 141 osób

Struktura akcjonariatu • 51% - Leszek Czarnecki
 • 10% - OFE PZU „Złota Jesień”
 • 8% - Nationale – Nederlanden OFE
 • 7% - Aviva OFE Aviva BZ WBK
 • 24% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dariusz Niedośpiał prezes zarządu 158 791 0.04% Tak
Małgorzata Danek członek zarządu 15 000 ~0% Tak
Joanna Jaskólska wiceprezes zarządu 6 000 ~0% Tak
Mirosław Kujawski członek zarządu 0 0% Tak
Tomasz Wróbel członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Leszek Czarnecki przewodniczący rady nadzorczej 14 657 685 3.28% Tak
Andrzej Błażejewski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 151 142 0.03% Tak
Remigiusz Baliński członek rady nadzorczej 32 722 0.01% Tak
Jakub Malski członek rady nadzorczej 9 830 ~0% Tak
Zbigniew Dorenda członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz