Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej LARQ SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Usługi inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 43 883 411 PLN
  •   Zysk netto -10 519 137 PLN
  •   Zysk na akcję -1.44 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 39 630 000 PLN
  •   Aktywa 49 474 524 PLN
  •   Zatrudnienie 58 osób

Struktura akcjonariatu  • 41% - CAM WEST s.a.r.l.
  • 7% - Quercus TFI S.A.
  • 52% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Krzysztof Przybyłowski prezes zarządu 324 000 4.45% Tak
Mikołaj Chruszczewski członek zarządu 30 895 0.42% Nie
Małgorzata Dzięcioł członek zarządu 0 0% Nie
Adam Michalewicz wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Paweł Orłowski wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Joanna Braulińska-Wójcik przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Sergiusz Frąckowiak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Bartosz Foroncewicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Krawczyński członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Adam Kalkusiński członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jerzy Drozdowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz