Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel hurtowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 535 391 000 PLN
 •   Zysk netto 7 299 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.81 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 33 930 000 PLN
 •   Aktywa 177 652 000 PLN
 •   Zatrudnienie 87 osób

Struktura akcjonariatu • 47% - ALMA MARKET SA
 • 11% - OFE PZU „Złota Jesień”
 • 9% - Jerzy Mazgaj
 • 9% - Quercus TFI S.A.
 • 24% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Andrzej Zdebski prezes zarządu 11 300 0.13% Tak
Barbara Waga prokurent 0 0% Nie
Dorota Widz-Szwarc prokurent 0 0% Nie
Włodzimierz Oprzędek wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jerzy Mazgaj przewodniczący rady nadzorczej 830 000 9.22% Tak
Barbara Mazgaj wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Kazimierz Sowa członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marian Janicki członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Mariusz Wojdon członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz