Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł drzewny

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 258 614 000 PLN
 •   Zysk netto 1 962 000 PLN
 •   Zysk na akcję 1.21 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 39 670 000 PLN
 •   Aktywa 136 491 000 PLN
 •   Zatrudnienie 1 030 osób

Struktura akcjonariatu • 22% - Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
 • 22% - Tarko Sp. z o.o.
 • 17% - TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH
 • 14% - Drembo Sp. z o.o.
 • 9% - Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k.
 • 6% - Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
 • 10% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marek Szumowicz-Włodarczyk prezes zarządu 4 545 0.28% Tak
Jan Wysocki prokurent 265 0.02% Nie
Eliza Stępniewska prokurent 203 0.01% Nie
Bożena Czerwińska-Lasak wiceprezes zarządu 118 0.01% Tak
Grzegorz Mania prokurent 8 ~0% Nie
Danuta Kotowska prokurent 0 0% Nie
Marek Jarmoliński prokurent 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Zenon Wnuk członek rady nadzorczej 350 0.02% Tak
Michał Raj przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Łączkowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Jańczak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Jarmoliński członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Grzegorz Mania członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz