Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel hurtowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 41 479 000 PLN
  •   Zysk netto 4 500 000 PLN
  •   Zysk na akcję 2.66 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 33 140 000 PLN
  •   Aktywa 109 938 000 PLN
  •   Zatrudnienie 200 osób

Struktura akcjonariatu  • 28% - INWEST spółka z o.o.
  • 9% - Wojciech Wiśniewski łącznie z Agro-Jumal sp. z o.o.
  • 5% - Bogumił Adamek
  • 58% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jadwiga Chachlowska wiceprezes zarządu 10 050 0.60% Tak
Jan Okoński prezes zarządu 1 694 0.10% Tak
Olga Lipińska-Długosz członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Bogumił Adamek przewodniczący rady nadzorczej 85 825 5.15% Tak
Mieczysław Kokosiński członek rady nadzorczej 12 450 0.75% Tak
Roman Niestrój wiceprzewodniczący rady nadzorczej 125 0.01% Tak
Ryszard Rudzki członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Aleksander Skalbmierski członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz