Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł materiałów budowlanych

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 134 451 000 PLN
 •   Zysk netto 105 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.01 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 31 170 000 PLN
 •   Aktywa 140 288 000 PLN
 •   Zatrudnienie 84 osób

Struktura akcjonariatu • 32% - Polnord S.A.
 • 9% - COMPENSA TU Na Życie S.A.
 • 9% - Zandell Holdings Limited
 • 7% - Władimir Czumakow
 • 5% - PKO TFI S.A.
 • 38% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Rafał Jakóbiak członek zarządu 10 355 0.10% Tak
Adam Stroniawski członek zarządu 3 775 0.04% Tak
Małgorzata Dzięgielewska członek zarządu 700 0.01% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Władimir Czumakow członek rady nadzorczej 690 215 6.95% Tak
Peter Behnke członek rady nadzorczej 83 818 0.84% Tak
Piotr Wesołowski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Sznajder wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Henryk Torbicki członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz