Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł elektromaszynowy

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 1 064 739 000 PLN
  •   Zysk netto -1 471 379 000 PLN
  •   Zysk na akcję -19.88 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 278 750 000 PLN
  •   Aktywa 2 128 792 000 PLN
  •   Zatrudnienie 4 636 osób

Struktura akcjonariatu  • 59% - Krzysztof Jędrzejewski (z podmiotem zależnym)
  • 10% - TDJ S.A. (pośrednio poprzez podmioty zależne)
  • 5% - Nationale – Nederlanden OFE
  • 26% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Michał Rogatko członek zarządu 0 0% Nie
Alina Mazurczyk prokurent 0 0% Nie
Andrzej Meder członek zarządu 0 0% Tak
Józef Wolski prezes zarządu 0 0% Tak
Joanna Węgrzyn członek zarządu 0 0% Tak
Piotr Broncel członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Krzysztof Jędrzejewski przewodniczący rady nadzorczej 43 586 675 58.64% Tak
Michał Rogatko wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Bogusław Bobrowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Józef Dubiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Daniel Lewczuk członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Janusz Strzępka członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Andrzej Sikora członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz