Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel hurtowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 1 142 899 000 PLN
 •   Zysk netto 18 873 000 PLN
 •   Zysk na akcję 3.20 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 191 670 000 PLN
 •   Aktywa 552 466 000 PLN
 •   Zatrudnienie 504 osób

Struktura akcjonariatu • 14% - Krystyna Borysiewicz
 • 9% - Aviva OFE
 • 8% - Katarzyna Dembowska
 • 7% - Konsorcjum Stali S.A.
 • 6% - Barbara Dembowska
 • 6% - Janusz Koclęga
 • 50% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Janusz Koclęga wiceprezes zarządu 363 283 6.16% Nie
Ireneusz Dembowski członek zarządu 343 000 5.82% Nie
Robert Wojdyna prezes zarządu 168 000 2.85% Nie
Marek Skwarski członek zarządu 168 000 2.85% Nie
Janusz Smołka prezes zarządu 0 0% Nie
Marcin Miśta członek zarządu 0 0% Nie
Dariusz Bendykowski członek zarządu 0 0% Nie
Rafał Strzelczyk członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tadeusz Borysiewicz członek rady nadzorczej 816 980 13.85% Tak
Janusz Koclęga wiceprzewodniczący rady nadzorczej 363 283 6.16% Nie
Ireneusz Dembowski członek rady nadzorczej 343 000 5.82% Nie
Marek Skwarski członek rady nadzorczej 168 000 2.85% Nie
Robert Wojdyna przewodniczący rady nadzorczej 168 000 2.85% Nie
Jerzy Wojdyna wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Elżbieta Mikuła członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jan Pilarczyk członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Mieczysław Maciążek członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz