Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Media

Indeks giełdowy: WIG-MEDIA

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 107 057 000 PLN
  •   Zysk netto 16 071 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.83 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 227 950 000 PLN
  •   Aktywa 97 472 000 PLN
  •   Zatrudnienie 131 osób

Struktura akcjonariatu  • 66% - SPI International B.V.
  • 9% - Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema TFI S.A. (łącznie z Total FIZ i TTL 1 Sp. z o.o)
  • 5% - Nationale – Nederlanden PTE S.A.
  • 20% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Bogusław Kisielewski prezes zarządu 143 465 0.72% Tak
Marcin Kowalski członek zarządu 0 0% Nie
Berk Uziyel członek zarządu 0 0% Tak
Alber Uziyel członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Reisch członek rady nadzorczej 675 932 3.41% Tak
Leszek Stypułkowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Rudnik członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Orłowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Loni Farhi przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Stacey Sobel wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Berrin Avcilar członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz