Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł surowcowy

Indeks giełdowy: WIG-20 WIG-30 WIG-DIV WIG-RESPECT WIG-SUROWCE

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 20 008 000 000 PLN
  •   Zysk netto -5 009 000 000 PLN
  •   Zysk na akcję -25.06 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 12 698 000 000 PLN
  •   Aktywa 36 764 000 000 PLN
  •   Zatrudnienie 33 598 osób

Struktura akcjonariatu  • 32% - Skarb Państwa
  • 68% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marcin Chmielewski wiceprezes zarządu 3 743 ~0% Tak
Jacek Kardela wiceprezes zarządu 3 664 ~0% Tak
Jarosław Romanowski wiceprezes zarządu 3 650 ~0% Tak
Herbert Wirth prezes zarządu 3 639 ~0% Tak
Mirosław Laskowski wiceprezes zarządu 1 715 ~0% Nie
Wojciech Kędzia wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Józef Czyczerski członek rady nadzorczej 10 ~0% Tak
Leszek Hajdacki członek rady nadzorczej 1 ~0% Tak
Andrzej Kidyba członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Bogusław Szarek członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marcin Moryń przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Cyran wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Bogusław Fiedor członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Poświata członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Barbara Wertelecka-Kwater członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz