Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej KERDOS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł farmaceutyczny

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 112 261 000 PLN
  •   Zysk netto -164 816 000 PLN
  •   Zysk na akcję -2.92 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 18 170 000 PLN
  •   Aktywa 50 098 000 PLN
  •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu  • 9% - Romuald Kalyciok
  • 91% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Romuald Kalyciok prezes zarządu 5 273 905 9.00% Nie
Kamil Kliniewski prezes zarządu 0 0% Nie
Jagna Stanecka członek zarządu 0 0% Nie
Łucja Latos członek zarządu 0 0% Nie
Mariusz Kuciński członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Zbigniew Sienkiewicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Paweł Miller przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Tadeusz Pietka wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Marcin Iwaszkiewicz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Monika Jaczewska członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Rafał Białka przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Beata Korona wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Anna Antonik członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Filip Dopierała członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki KERDOS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz