Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej KCI SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Deweloperzy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 75 403 000 PLN
  •   Zysk netto 21 106 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.01 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 52 560 000 PLN
  •   Aktywa 586 916 000 PLN
  •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu  • 36% - KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.
  • 24% - Gremi Sp. z o.o.
  • 6% - KCI S.A.
  • 34% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Hajdarowicz prezes zarządu 1 161 789 442 66.31% Nie
Agata Kalińska wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Hajdarowicz członek rady nadzorczej 1 161 789 442 66.31% Nie
Dorota Hajdarowicz przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Bogusław Kośmider członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Ewa Machnik-Ochała wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Kazimierz Hajdarowicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Zdebski członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki KCI SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz