Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Media

Indeks giełdowy: WIG-MEDIA

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 87 601 000 PLN
 •   Zysk netto 1 572 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.63 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 37 900 000 PLN
 •   Aktywa 52 510 000 PLN
 •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu • 16% - Janusz Żebrowski
 • 10% - IPOPEMA 30 FIZ Aktywów Niepublicznych
 • 8% - Opoka TFI
 • 7% - Bożena i Andrzej Kosińscy
 • 7% - Michał Lach
 • 52% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Tomczyk prezes zarządu 105 000 4.22% Tak
Rafał Ciszewski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Łukasz Lewandowski wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Janusz Żebrowski członek rady nadzorczej 404 765 16.29% Tak
Grzegorz Stulgis członek rady nadzorczej 248 500 9.99% Nie
Andrzej Kosiński przewodniczący rady nadzorczej 185 292 7.46% Tak
Piotr Zbaraski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Robert Fijołek członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jens Spyrka członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Tomasz Wołynko członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz