Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Deweloperzy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 83 329 000 PLN
  •   Zysk netto 7 412 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.11 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 67 120 000 PLN
  •   Aktywa 391 540 000 PLN
  •   Zatrudnienie 34 osób

Struktura akcjonariatu  • 86% - MIRBUD S.A.
  • 6% - Jerzy Mirgos
  • 8% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jerzy Mirgos wiceprezes zarządu 3 906 824 5.65% Tak
Halina Mirgos prezes zarządu 99 398 0.14% Tak
Regina Biskupska członek zarządu 4 000 0.01% Nie
Sławomir Siedlarski członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Agnieszka Bujnowska członek rady nadzorczej 8 000 0.01% Tak
Dariusz Jankowski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Waldemar Borzykowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Agnieszka Mazur członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Zakrzewski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jarosław Karasiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz