Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł surowcowy

Indeks giełdowy: WIG-30 WIG-40 WIG-SUROWCE

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 6 934 900 000 PLN
  •   Zysk netto -3 285 200 000 PLN
  •   Zysk na akcję -27.81 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 1 250 430 000 PLN
  •   Aktywa 11 812 200 000 PLN
  •   Zatrudnienie 33 116 osób

Struktura akcjonariatu  • 55% - Skarb Państwa
  • 45% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Gawlik prezes zarządu 447 ~0% Nie
Artur Wojtków wiceprezes zarządu 367 ~0% Tak
Józef Myrczek prezes zarządu 0 0% Nie
Michał Kończak wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Aleksander Wardas wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Jarosław Zagórowski prezes zarządu 0 0% Nie
Jerzy Borecki wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Grzegorz Czornik wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Edward Szlęk prezes zarządu 0 0% Nie
Robert Kozłowski wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Andrzej Palarczyk członek rady nadzorczej 591 ~0% Tak
Eugeniusz Baron członek rady nadzorczej 382 ~0% Tak
Robert Kudelski członek rady nadzorczej 256 ~0% Tak
Adam Rybaniec członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Tomasz Kusio członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marek Granieczny członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Krzysztof Dresler członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Przemysław Cieszyński członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jan Przywara członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Izabela Felczak-Poturnicka członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Andrzej Karbownik członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Agnieszka Trzaskalska wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Józef Myrczek przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Stanisław Kluza członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Antoni Malinowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Alojzy Nowak członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz