Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej J. W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Deweloperzy

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-DEWELOPERZY

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 202 176 830 PLN
  •   Zysk netto 5 734 163 PLN
  •   Zysk na akcję 0.06 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 432 750 000 PLN
  •   Aktywa 1 697 585 228 PLN
  •   Zatrudnienie 260 osób

Struktura akcjonariatu  • 37% - EHT S.A.
  • 27% - Józef Wojciechowski
  • 6% - TFI PZU S.A.
  • 30% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wojciech Rajchert członek zarządu 0 0% Tak
Magdalena Starzyńska członek zarządu 0 0% Tak
Piotr Suprynowicz członek zarządu 0 0% Nie
Małgorzata Ostrowska członek zarządu 0 0% Tak
Irmina Łopuszyńska członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Józef Wojciechowski przewodniczący rady nadzorczej 23 917 739 26.92% Tak
Laura Michnowicz członek rady nadzorczej 2 200 000 2.48% Nie
Irmina Łopuszyńska członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Małgorzata Szwarc-Sroka członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Barbara Czyż członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Samarcew członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Andrzej Podsiadło członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jarosław Król członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Józef Oleksy członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki J. W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz