Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł materiałów budowlanych

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 210 061 000 PLN
  •   Zysk netto 2 456 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.08 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 146 370 000 PLN
  •   Aktywa 268 686 000 PLN
  •   Zatrudnienie 132 osób

Struktura akcjonariatu  • 60% - Stalprofil S.A.
  • 40% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marek Mazurek prezes zarządu 5 314 0.02% Tak
Michał Pietrek wiceprezes zarządu 1 460 ~0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Adam Matkowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Baranek wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jan Chebda członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jan Kruczak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Lech Majchrzak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Bernhard przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz