Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej IZOLACJA-JAROCIN SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł materiałów budowlanych

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 20 487 000 PLN
  •   Zysk netto 91 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.02 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 4 220 000 PLN
  •   Aktywa 13 998 000 PLN
  •   Zatrudnienie 67 osób

Struktura akcjonariatu  • 30% - Tomasz Ignatowicz
  • 10% - Anna Inczewska
  • 10% - Zofia Pietrus
  • 50% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Anna Inczewska prokurent 386 480 10.17% Nie
Mirosław Gołembiewski członek zarządu 1 290 0.03% Tak
Piotr Widawski prezes zarządu 17 ~0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Ignatowicz przewodniczący rady nadzorczej 1 156 444 30.43% Tak
Zofia Pietrus wiceprzewodniczący rady nadzorczej 398 240 10.48% Tak
Beata Piotrowicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Ewa Shalaby członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Monika Pietras członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki IZOLACJA-JAROCIN SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz