Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej Ipopema Securities Spółka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Rynek kapitałowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 98 015 000 PLN
 •   Zysk netto 3 980 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.13 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 64 970 000 PLN
 •   Aktywa 353 310 000 PLN
 •   Zatrudnienie 187 osób

Struktura akcjonariatu • 10% - IPOPEMA 10 FIZAN
 • 10% - IPOPEMA PRE-IPO FIZAN
 • 10% - JLC Lewandowski S.K.A.
 • 10% - OFE PZU „Złota Jesień”
 • 7% - Katarzyna Lewandowska
 • 6% - Quercus Parasolowy SFIO
 • 47% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jacek Lewandowski prezes zarządu 6 320 868 21.11% Tak
Stanisław Waczkowski wiceprezes zarządu 3 142 855 10.50% Tak
Mariusz Piskorski wiceprezes zarządu 915 000 3.06% Tak
Mirosław Borys wiceprezes zarządu 696 428 2.33% Tak
Daniel Ścigała członek zarządu 99 919 0.33% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jacek Jonak przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Michał Dobak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Bogdan Kryca członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Janusz Diemko członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Zbigniew Mrowiec członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki Ipopema Securities Spółka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz