Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł materiałów budowlanych

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 104 000 PLN
  •   Zysk netto -1 412 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.13 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 5 710 000 PLN
  •   Aktywa 7 693 000 PLN
  •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu  • 54% - DAMF INVEST S.A.
  • 46% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Agnieszka Gujgo prezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Mariusz Patrowicz przewodniczący rady nadzorczej 5 769 115 53.57% Tak
Damian Patrowicz wiceprzewodniczący rady nadzorczej 5 769 115 53.57% Tak
Małgorzata Patrowicz członek rady nadzorczej 5 769 115 53.57% Tak
Anna Kajkowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Koralewski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marianna Patrowicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Hetkowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz