Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej INTROL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł elektromaszynowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 413 947 000 PLN
  •   Zysk netto 18 887 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.63 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 221 100 000 PLN
  •   Aktywa 290 708 000 PLN
  •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu  • 40% - Wiesław Kapral (bezpośrednio i pośrednio)
  • 37% - Józef Bodziony (bezpośrednio i pośrednio)
  • 5% - Aviva PTE Aviva BZ WBK
  • 18% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Józef Bodziony prezes zarządu 9 946 642 37.34% Tak
Piotr Jeziorowski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Stanisław Jurczyński wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Włodzimierz Bartold członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wiesław Kapral przewodniczący rady nadzorczej 10 695 088 40.15% Tak
Ignacy Miedziński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Zyguła wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Dudek członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Rybicki członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki INTROL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz