Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Hotele i Restauracje

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 45 035 000 PLN
  •   Zysk netto 5 669 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.39 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 65 540 000 PLN
  •   Aktywa 135 474 000 PLN
  •   Zatrudnienie 306 osób

Struktura akcjonariatu  • 67% - Fundusz Hotele 01 spółka z o.o.
  • 15% - URBEX Sp. z o.o.
  • 18% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jan Koman prezes zarządu 0 0% Tak
Dariusz Rutowicz wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Barbara Mróz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Paweł Potoczny członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Renata Wiernik-Gizicka wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Granowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jerzy Pokój członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Robert Rozmus przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz