Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy: WIG-BUDOWNICTWO

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 49 147 546 PLN
  •   Zysk netto 7 638 089 PLN
  •   Zysk na akcję 1.09 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 4 490 000 PLN
  •   Aktywa 108 294 766 PLN
  •   Zatrudnienie 63 osób

Struktura akcjonariatu  • 55% - Witold Matacz
  • 12% - Krzysztof Jaworski
  • 33% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Krzysztof Jaworski prezes zarządu 820 800 11.70% Tak
Marek Borowiec prezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Witold Matacz wiceprzewodniczący rady nadzorczej 3 854 006 54.93% Tak
Jan Pomorski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Maciej Matusiak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Agata Matacz-Rynkiewicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Henryk Dąbrowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Włodzimierz Sitko członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz