Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej INSTAL KRAKÓW Spółka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy: WIG-BUDOWNICTWO

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 491 084 000 PLN
  •   Zysk netto 8 403 000 PLN
  •   Zysk na akcję 1.15 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 78 540 000 PLN
  •   Aktywa 329 307 000 PLN
  •   Zatrudnienie 1 130 osób

Struktura akcjonariatu  • 20% - Legg Mason TFI S.A.
  • 9% - Piotr Juszczyk
  • 71% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Juszczyk prezes zarządu 656 799 9.02% Tak
Rafał Markiewicz członek zarządu 20 000 0.27% Tak
Rafał Rajtar członek zarządu 4 500 0.06% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jan Szybiński członek rady nadzorczej 152 723 2.10% Tak
Jacek Motyka przewodniczący rady nadzorczej 75 600 1.04% Tak
Grzegorz Pilch członek rady nadzorczej 25 000 0.34% Tak
Piotr Wężyk członek rady nadzorczej 7 430 0.10% Tak
Andrzej Kowalski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Dariusz Mańko członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki INSTAL KRAKÓW Spółka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz