Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł spożywczy

Indeks giełdowy: WIG-SPOŻYWCZY

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 1 221 272 000 PLN
  •   Zysk netto 24 533 000 PLN
  •   Zysk na akcję 7.85 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 271 830 000 PLN
  •   Aktywa 485 892 000 PLN
  •   Zatrudnienie 1 203 osób

Struktura akcjonariatu  • 58% - Rolmex S.A.
  • 13% - Nationale – Nederlanden PTE S.A.
  • 5% - WMHM Sp. z o.o. (podmiot zalezny Rolmex S.A.)
  • 24% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Kulikowski prezes zarządu 17 459 0.56% Tak
Halina Gajdzińska prokurent 0 0% Tak
Lech Klimkowski prokurent 0 0% Tak
Leszek Krzewicki prokurent 0 0% Tak
Maciej Sośnicki prokurent 0 0% Tak
Ryszard Waśniewski prokurent 0 0% Tak
Mirosława Żejmo prokurent 0 0% Nie
Waldemar Połucha prokurent 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Feliks Kulikowski przewodniczący rady nadzorczej 18 242 0.58% Tak
Andrzej Dorosz członek rady nadzorczej 4 000 0.13% Tak
Dorota Madejska wiceprzewodniczący rady nadzorczej 2 697 0.09% Tak
Alfred Sutarzewicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Stanisław Pacuk członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz