Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej IMS SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Usługi inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 42 001 000 PLN
 •   Zysk netto 6 845 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.21 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 69 020 000 PLN
 •   Aktywa 30 288 000 PLN
 •   Zatrudnienie 38 osób

Struktura akcjonariatu • 19% - Dariusz Lichacz
 • 16% - Michał Kornacki
 • 10% - Artur Czeszejko-Sochacki
 • 9% - Paweł Przetacznik
 • 8% - OPERA TFI S.A.
 • 7% - Krzysztof Bajołek
 • 6% - IMS S.A. (Akcje własne)
 • 25% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dariusz Lichacz wiceprezes zarządu 6 339 015 18.83% Tak
Michał Kornacki prezes zarządu 5 539 784 16.45% Tak
Piotr Bielawski wiceprezes zarządu 600 000 1.78% Tak
Wojciech Grendziński wiceprezes zarządu 288 715 0.86% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Artur Czeszejko-Sochacki członek rady nadzorczej 3 473 555 10.32% Tak
Wiesław Rozłucki przewodniczący rady nadzorczej 200 000 0.59% Tak
Jarosław Parczewski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jarosław Dominiak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Michał Rączkowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki IMS SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz