Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł metalowy

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 3 154 351 000 PLN
  •   Zysk netto 147 710 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.73 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 418 000 000 PLN
  •   Aktywa 2 272 681 000 PLN
  •   Zatrudnienie 1 925 osób

Struktura akcjonariatu  • 57% - Roman Karkosik z podmiotami zależnymi
  • 8% - ING PTE S.A.
  • 35% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Małgorzata Iwanejko prezes zarządu 20 000 0.01% Tak
Jan Woźniak członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Arkadiusz Krężel przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Karina Wściubiak-Hankó wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Zygmunt Urbaniak wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Waldemar Zwierz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Damian Pakulski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Tadeusz Pietka członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Piotr Szeliga członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz