Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Usługi inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 1 810 565 000 PLN
  •   Zysk netto 24 712 000 PLN
  •   Zysk na akcję 1.78 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 383 380 000 PLN
  •   Aktywa 894 795 000 PLN
  •   Zatrudnienie 13 215 osób

Struktura akcjonariatu  • 37% - Nutit A.S.
  • 26% - Trade Bridge Czechy A.S.
  • 12% - OFE PZU „Złota Jesień”
  • 25% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Dzik prezes zarządu 4 989 195 38.78% Tak
Wojciech Rembikowski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Danuta Czajka wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Józef Biegaj wiceprezes zarządu 0 0% Nie*
* Osoba, która zasiadała w zarządzie spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Józef Biegaj członek rady nadzorczej 3 416 982 26.56% Tak
Krzysztof Obłój przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Malinowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Pawłowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Edward Laufer członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Urbańczyk członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz