Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej IDM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Rynek kapitałowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 7 487 000 PLN
  •   Zysk netto 3 281 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.99 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 4 230 000 PLN
  •   Aktywa 45 783 000 PLN
  •   Zatrudnienie 35 osób

Struktura akcjonariatu  • 7% - Grzegorz Leszczyński
  • 93% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Leszczyński prezes zarządu 2 209 080 6.69% Tak
Tomasz Piasecki wiceprezes zarządu 521 0.02% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Adam Kompowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Adam Konopka przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Przybylski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Wąsowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Tomasz Jakubiak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Dariusz Stokowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Emil Stępień członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Robert Buchajski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki IDM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz