Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej IDEON SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Energetyka

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 11 605 000 PLN
  •   Zysk netto -40 890 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.01 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 3 430 000 PLN
  •   Aktywa 2 910 000 PLN
  •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu  • 13% - CMS S.A. Katowice
  • 87% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Mariusz Jabłoński wiceprezes zarządu 149 998 4.37% Tak
Ireneusz Król prezes zarządu 1 940 0.06% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Włodzimierz Grudzień wiceprzewodniczący rady nadzorczej 150 449 4.38% Tak
Ireneusz Nawrocki przewodniczący rady nadzorczej 3 764 0.11% Tak
Adam Szotowski członek rady nadzorczej 3 165 0.09% Tak
Andrzej Konieczko członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Ewa Cerek członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki IDEON SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz