Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł metalowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 1 070 530 000 PLN
  •   Zysk netto 820 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.03 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 127 980 000 PLN
  •   Aktywa 485 913 000 PLN
  •   Zatrudnienie 773 osób

Struktura akcjonariatu  • 49% - Impex-Invest Sp. z o.o.
  • 19% - SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.
  • 13% - SPV Impexmetal Sp. z o.o.
  • 19% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jan Ziaja prezes zarządu 0 0% Tak
Kazimierz Śmigielski członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jakub Nadachewicz przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Grzegorz Ogrodnik członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Małgorzata Waldowska członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Zygmunt Urbaniak przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Piotr Szeliga wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Waldemar Zwierz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Małgorzata Iwanejko członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Kamil Dobies członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz