Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Media

Indeks giełdowy: WIG-MEDIA

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 13 624 000 PLN
  •   Zysk netto -9 133 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.65 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 27 670 000 PLN
  •   Aktywa 18 006 000 PLN
  •   Zatrudnienie 31 osób

Struktura akcjonariatu  • 51% - Duratonic Investment Ltd
  • 6% - Maciej Filipkowski
  • 5% - Rafał Brzoska
  • 38% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Monika Englicht prezes zarządu 0 0% Nie
Wojciech Patyna wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Patryk Kitowski członek zarządu 0 0% Nie
Michał Jaskólski prezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Maciej Filipkowski członek rady nadzorczej 1 081 000 5.86% Tak
Rafał Brzoska członek rady nadzorczej 957 733 5.19% Tak
Wojciech Czernecki przewodniczący rady nadzorczej 609 580 3.30% Tak
Michał Meller członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Rąpała wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Marcin Marczuk wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz