Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-BUDOWNICTWO

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 155 704 000 PLN
 •   Zysk netto 33 653 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.74 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 177 990 000 PLN
 •   Aktywa 423 198 000 PLN
 •   Zatrudnienie 218 osób

Struktura akcjonariatu • 17% - Tomasz Kwieciński
 • 10% - RDI LLC
 • 6% - Nationale – Nederlanden OFE
 • 5% - BPH TFI S.A.
 • 62% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Kwieciński wiceprezes zarządu 7 292 870 16.80% Tak
Grzegorz Żółcik prezes zarządu 571 899 1.32% Tak
Krzysztof Oleński członek zarządu 0 0% Tak
Tadeusz Orlik prokurent 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Kwaśniewski członek rady nadzorczej 7 000 0.02% Tak
Beata Kwiecińska przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jan Sołdaczuk członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Danuta Dąbrowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Łukasz Dziekoński członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Michał Kwieciński członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz