Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 199 289 600 PLN
 •   Zysk netto -1 405 400 PLN
 •   Zysk na akcję -0.02 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 108 240 000 PLN
 •   Aktywa 248 971 300 PLN
 •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu • 60% - Central European Cotton Holdings Ltd.
 • 13% - Quercus TFI S.A.
 • 10% - Aviva OFE
 • 6% - PKO BP Bankowy OFE
 • 11% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Robert Neymann prezes zarządu 0 0% Tak
Rafał Walendzik członek zarządu 0 0% Tak
Agnieszka Masłowska członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Michal Rusiecki przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Mateusz Grochowicz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Wojciech Małek członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Mirosław Stachowicz wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Kacperski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Agnieszka Świergiel członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Cetnar członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Skrzyński członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz