Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł spożywczy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 3 132 014 000 PLN
  •   Zysk netto 298 131 000 PLN
  •   Zysk na akcję 29.03 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 3 969 870 000 PLN
  •   Aktywa 2 062 672 000 PLN
  •   Zatrudnienie 3 550 osób

Struktura akcjonariatu  • 65% - Heineken International B.V.
  • 33% - Harbin B.V.
  • 2% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Guillaume Duverdier prezes zarządu 821 0.01% Tak
Michael McKeown członek zarządu 562 0.01% Tak
Małgorzata Lubelska członek zarządu 250 ~0% Tak
Marek Włoch prokurent 1 ~0% Nie
Marcin Celejowski członek zarządu 0 0% Nie
Agnieszka Pluszcz-Bernat członek zarządu 0 0% Nie
Piotr Nowakowski członek zarządu 0 0% Nie
Grażyna Rzehak-Majcherek członek zarządu 0 0% Nie
Jacek Gerula członek zarządu 0 0% Nie
Luca Giordano członek zarządu 0 0% Nie
Michael Calfee członek zarządu 0 0% Nie
Barry Sheehan członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Krzysztof Jasek członek rady nadzorczej 12 ~0% Tak
Alle Ypma członek rady nadzorczej 0 0% Tak
David Hazelwood członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Loth członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Allan Myers wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
John Higgins członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Lodewijk Lockefeer członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jan Derck van Karnebeek przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Stefan Orłowski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz