Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł paliwowy

Indeks giełdowy: WIG-30 WIG-40 WIG-RESPECT WIG-PALIWA

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 22 709 442 000 PLN
  •   Zysk netto -263 300 000 PLN
  •   Zysk na akcję -1.42 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 4 991 580 000 PLN
  •   Aktywa 19 169 332 000 PLN
  •   Zatrudnienie 4 850 osób

Struktura akcjonariatu  • 53% - Skarb Państwa
  • 6% - Nationale – Nederlanden OFE
  • 41% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marek Sokołowski wiceprezes zarządu 8 636 ~0% Tak
Zbigniew Paszkowicz wiceprezes zarządu 1 000 ~0% Tak
Paweł Olechnowicz prezes zarządu 0 0% Tak
Maciej Szozda wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Mariusz Machajewski wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Agnieszka Trzaskalska wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Małgorzata Hirszel członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Michał Rumiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Oskar Pawłowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wiesław Skwarko przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Magdalena Bohusz-Boguszewska członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Katarzyna Witkowska członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Robert Pietryszyn członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz