Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł metalowy

Indeks giełdowy: WIG-40 WIG-DIV

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 2 027 146 000 PLN
 •   Zysk netto 209 813 000 PLN
 •   Zysk na akcję 22.27 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 3 011 680 000 PLN
 •   Aktywa 1 958 692 000 PLN
 •   Zatrudnienie 3 846 osób

Struktura akcjonariatu • 18% - Aviva OFE
 • 17% - Nationale – Nederlanden OFE
 • 10% - OFE PZU „Złota Jesień”
 • 5% - PTE Allianz Polska S.A.
 • 50% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dariusz Mańko prezes zarządu 126 550 1.34% Tak
Adam Piela członek zarządu 35 131 0.37% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Maciej Matusiak przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Szczepan Strublewski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Marciniak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Surma członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Paweł Niedziółka członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz