Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Konglomeraty

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 98 311 000 PLN
  •   Zysk netto 2 295 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.03 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 224 420 000 PLN
  •   Aktywa 279 939 000 PLN
  •   Zatrudnienie 253 osób

Struktura akcjonariatu  • 78% - Rafał Jerzy wraz z Beatą Jerzy
  • 5% - Sławomir Winiecki
  • 17% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Rafał Jerzy prezes zarządu 56 482 271 77.52% Tak
Sławomir Winiecki wiceprezes zarządu 3 960 000 5.43% Tak
Dariusz Aranowski prokurent 395 623 0.54% Nie
Piotr Fortuna członek zarządu 15 000 0.02% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Beata Jerzy członek rady nadzorczej 18 147 724 24.91% Tak
Mirosław Babiaczyk członek rady nadzorczej 19 500 0.03% Tak
Piotr Kamiński przewodniczący rady nadzorczej 500 ~0% Tak
Jacek Nowakowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Nadarzewski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz