Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł paliwowy

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-PALIWA

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 861 455 479 PLN
 •   Zysk netto 24 410 045 PLN
 •   Zysk na akcję 0.23 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 392 950 000 PLN
 •   Aktywa 416 523 726 PLN
 •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu • 16% - Galiver Limited
 • 9% - RIT Capital Partners PLC
 • 8% - Navitas CEE Investments Limited
 • 7% - Nationale – Nederlanden OFE
 • 7% - TFI Capital Partners S.A. działające w porozumieniu z Capital Partners S.A.
 • 53% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Mariusz Caliński prezes zarządu 671 750 0.58% Tak
Michał Swół wiceprezes zarządu 660 000 0.57% Tak
Krzysztof Noga wiceprezes zarządu 480 225 0.42% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Katarzyna Robiński wiceprzewodniczący rady nadzorczej 2 106 415 1.82% Tak
Paweł Bala członek rady nadzorczej 133 432 0.12% Tak
David Morrison członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Lawrence Ross przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Kaczmarczyk członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Rafał Wilczyński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Adrian Dworzyński członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz