Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł chemiczny

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-CHEMIA

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 2 741 689 000 PLN
 •   Zysk netto 164 789 000 PLN
 •   Zysk na akcję 2.21 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 2 062 500 000 PLN
 •   Aktywa 2 183 704 000 PLN
 •   Zatrudnienie 3 175 osób

Struktura akcjonariatu • 66% - Grupa Azoty S.A.
 • 15% - OFE PZU „Złota Jesień”
 • 9% - ARP S.A.
 • 5% - Skarb Państwa
 • 5% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Krzysztof Jałosiński prezes zarządu 1 000 ~0% Tak
Wojciech Naruć wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Anna Podolak wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Rafał Kuźmiczonek wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wiesław Markwas członek rady nadzorczej 500 ~0% Tak
Anna Tarocińska członek rady nadzorczej 1 ~0% Tak
Paweł Jarczewski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Skolmowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Marcin Likierski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Patrycja Zielińska członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Maciej Lipiec członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz